21.12.2012 początek innego końca.

Jasnym jest, że 21 grudnia żadnego końca świata nie będzie! Generalnie niczego znaczącego, wielkiego i epokowego nie będzie w tym dniu. My musimy tylko zrozumieć, że plany które zostały ustanowione przez sługi antychrysta do budowy nowego światowego porządku, napotkały na aktywny sprzeciw ze strony części świadomej ludzkości. Dlatego też plany te, które w swych założeniach zamierzali oni szybko zrealizować napotykają na oczywiste trudności. Sługom antychrysta  konieczny jest ten element histerii o końcu  świata i przeprowadzenia ludzkości poza wyznaczony punkt tak , aby ludzie przyjęli do siebie, że przyszła nowa era nadchodzących zmian, które musiały nastąpić i opierać się  temu procesowi nie ma sensu.

Oczywiście żeby zrealizować te zamierzenia potrzebny jest jakiś ważny powód, a szczególnie taki żeby wszyscy zwrócili na niego uwagę. I takim stała się informacja o końcu świata 21.12.2012. Dlatego, że łatwo czymś takim osiągnąć swe cele, ze względu na to, że ludzie dziś są bez wiary, bez prawidłowej prawosławnej duchowości, żyją dla pełnego brzucha, pełnego portfela i temu też  informację o końcu świata ludzkość  połknęła jak przynętę.

Teraz jeżeli spojrzeć na wszelakie reportaże, publikacje, informacje szczególnie mediów zachodnich to można zauważyć, że ruszyło to wszystko z kopyta i się tylko wciąż nakręcało w stylu- show must go on (wersja polska: jak umierać to ze śpiewem).

Później dodatkowo wszystko to przekształciło się gdzieniegdzie w informację , że to nie koniec świata będzie 21 grudnia tylko nadejdzie przełomowy moment, kiedy to ziemia wejdzie w nową epokę, ludzkość wstąpi w nową erę, szczęśliwą erę i tym samym przepowiednie majów dotyczyły nie końca świata 21 grudnia, a tego że w swoisty sposób powinno ucieleśnić się ich bóstwo. Przy okazji i  wiele innych temu podobnych informacji, które już się pojawiły i jeszcze się pojawią.

.

Oni ogłosili koniec świata dla przyciągnięcia całej uwagi, bo jeśliby od razu powiedzieli, że proroctwo majów dotyczy tego, że przyjdzie nowa era 21 grudnia 2012 roku, to ta informacja  nie wywołałaby należytego zamierzonego przez nich efektu, tj. nie miałaby ona tak efektywnego, szerokiego, a przede wszystkim  silnego oddziaływania przez media na ludzi.  Ogłoszony koniec świata oczywiście wywołał u masy ludzi niepokój, szok, a nawet interes i inne intensywne emocje, i właśnie po to były potrzebne te przepowiednie i stały się one głównym czynnikiem tego mamienia. A teraz też podawane są informacje o tym, że tak w ogóle to nie będzie koniec, a nastąpi nowa epoka, tj. nowy świat.

21 grudzień to ten element/granica którą oni ogłosili, a przekraczając to ludzkość będzie musiała zrozumieć, że przyszedł nowy świat, nowy światowy porządek (już dziś mówiono o tym w TVP.Info). Myślę jednak, że dnia 21 grudnia nic  szczególnego spektakularnego nie nastąpi typu, że ziemia zapadnie  na jakiś czas w ciemności itp. .  Dlaczego? Ano dlatego, że te wszystkie końce świata wyznaczane nam w ostatnich latach szczególnie przez ostatnie 10 lat, i które nie spełniły się- są  machinacjami złego.

Dlatego, że z jednej strony zły doskonale rozumie iż zbliża się Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa, a on sam żyje na „pożyczonym” czasie od Boga  i świat kończy swe istnienie, tak więc koniec świata jest bliski w rozumieniu Apokalipsy wg Św. Jana. Z drugiej strony zaś zły chce też swoimi przepowiedniami odwrócić uwagę ludzi od prawidłowego pojmowania końca świata jakie jest ukazane właśnie w Piśmie Świętym. Dlatego też stąd te wszechobecne falstarty końca świata w różnych momentach historii dziejów ludzkości. Końców świata wg ludzkiego upodobania przepowiedziano wiele, które nigdy nie nastąpiły, ale miały często za zadanie zastosowania pewnej socjotechniki w celu manipulacji i wymuszenia pewnych spraw politycznych, historycznych oraz przede wszystkim … aby jeśli to możliwe zwieść nawet wybranych. Fałszywe końce świata mają jednak swój cel tak jak w bajce o pastuszku, który dla żartu krzyczał: ”wilki idą! wilki idą!” i wszyscy panikowali i wpadali w ogłupiającą histerię, a kiedy naprawdę przyszło zagrożenie i naprawdę przyszły wilki, nikt już niestety mu nie uwierzył. Dziś to się  nazywa operacja fałszywej flagi. (czyli odwrócenie uwagi od rzeczy istotnych)

Teraz tutaj przede wszystkim przed ludźmi jest takie zadanie, tj. ludzkości przepowiedziano, że koniec świata-już, już-raz, dwa, trzy… A koniec świata nie następuje. Już objawiono ten koniec na całą planetę i całej ludzkości, a psychozy następują masowo pod wpływem tej histerii. Jedni mówią, że nie wyjdą z domu w tym dniu do pracy (tj. 21.12.2012)  inni, że pójdą do schronu itp.  MASOWA PSYCHOZA!- wszyscy czekają co się wydarzy.

I kiedy to wszystko co przepowiedziano na 21 grudnia nie wydarzy się i żadnego końca świata też nie będzie , a ludzie są już o tym równo  nasłuchani  i naczytani,  są wręcz nabici tym tematem.

Wtedy też zaczną  jakiekolwiek apokaliptyczne wizje świata odrzucać i mówić, że mają dość kłamstw na ten temat. W tym momencie kiedy prawosławni będą wspominać cokolwiek i mówić o rzeczywistym Armagedonie, Apokalipsie- realnym końcu świata i zbliżającym się autentycznym Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa, ludzie nie będą chcieli tego słuchać. A diabeł chce taki stan rzeczy za wszelką cenę osiągnąć.

0_604dd_515fd9f9_XXL

Wszystkie zaś wydarzenia opisane w Apokalipsie jak widzimy następują już po sobie, od zwodzenia aż po Drugie Przyjście, a szczególnie te które są tam opisane, a także to co ma za cel światowy rząd antychrysta (kataklizmy, wojny, choroby, głód). Chaos z tym powiązany zaś spowoduje, że ludzie będą bez wyjścia, a że są dziś w dużym procencie niewierzącymi w Boga to łatwiej i szybciej zgodzą się na jakiegokolwiek „dobrego/boskiego” przywódcę, który obieca im chleba i spokojnego życia.

Należy jeszcze raz podkreślić , że 21 grudnia 2012 nic szczególnego epokowego i znaczącego się nie wydarzy. W każdym bądź razie zostało i tak niedużo czasu do pewnych znaczących dalszych wydarzeń, a my obserwując znaki czasu powinniśmy je rozumieć po prawosławnemu, że pewne elementy i granice już zostały faktycznie przekroczone. Wydarzenia Apokalipsy spełniają się na naszych oczach i nieuchronnie zbliżają się następne ciężkie doświadczenia i prześladowania ludzkości jakich nie było od Stworzenia świata, tak jak Bóg uprzedzał. Naszym zadaniem pokajanije i nasza ofiarna prawowierność Jezusowi Chrystusowi.

Образ Спасителя с мечом

PAMIĘTAJMY, ŻE MY  NIE OCZEKUJEMY ANTYCHRYSTA, A CZEKAMY WŁADCY NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA! PAMIĘTAJMY JEDNAK O SŁOWACH, CZY KIEDY ON PRZYJDZIE ZASTANIE WIARĘ?

O powtórnym przyjściu Chrystusa

Słowo przepodobnego Ojca naszego, mnicha Palladiusza, na niedzielę mięsopustną – o powtórnym przyjściu Chrystusa, o Strasznym Sądzie, o przyszłej męce i o skrusze duszy.

A teraz wspomnij, duszo moja, na przerażający i niewypowiedziany Straszny Sąd Chrystusowy, który ma ujawnić wszystkie nasze złe czyny, jakie popełniliśmy przed Nim. Chrystus przyjdzie wtedy pochwalić posłusznych Mu ludzi, którzy służyli Mu w wierze i w prawdzie, zaś grzeszników odda strasznym mękom; zacznij już teraz pamiętać o mającym nadejść dniu Strasznego Sądu, duszo moja. A jeśli z powodu twardości serca nie masz wiary w to, że wszystko to nastąpi, to wspomnij samego Boga, który to oznajmia: Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie zanim się to stanie. Firmament Niebieski i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Rozmyślaj więc teraz o tym wszystkim i módl się do Boga Władcy twojego, aby wybawił cię od strasznego wiecznego potępienia.” http://www.monasterujkowice.pl/?id=18

Jedynie co pozostaje to jest to,że możemy przez światło Ewangelii kierować się na Chrystusa, a Jego każdy “news” jest prawdziwy i nas nakieruje na właściwa drogę pomimo tylu zasłon dymnych wokoło i poprzestawianych znaków. Wszyscy straszą przyjściem antychrysta z jego królestwem i każdy chciałby być pierwszy żeby oznajmić o tym, że  to on akurat wie i jest bardziej czujny niż sama Ewangelia.  A PAMIĘTAJMY !!!:

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa

1 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

Wniosek: Trzymać się łaski!

13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. 15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. 16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

z materiałów dostępnych w internecie i z przemyśleń

Prostitie mnie gresznomu!

Reklamy
Categories: NASZE ROZWAŻANIA, NOWOŚCI | 5 Komentarzy

Zobacz wpisy

5 thoughts on “21.12.2012 początek innego końca.

 1. NWO ?

  „Kilka przemyśleń…

  Ojciec Serafin Rose zbierając materiały o nie tak dawnych prześladowaniach prawosławia w ZSRR doszedł do takich oto mądrych wywodów. Należałoby każdemu z nas wspomnieć o świętych męczennikach rosyjskich, którzy niekiedy kilkanaście lat siedzieli w izolatkach bez światła i do samego końca nie ugięli się przed prześladowcami. Ojciec Serafin Rose w jednej ze swoich książek o katakumbowych świętych dodał taką oto frazę: „Dziś w ZSRR, jutro w USA”, gdyż dobrze wiedział, że nigdy nie można być pewnym co do dnia jutrzejszego. Dziś żyjemy w wolnym kraju jutro możemy znaleźć się w ziemskim piekle antychrysta. Nie przesadzam używając takiego określenia. Takim piekłem dla prawosławnych chrześcijan okazał się ZSRR.

  Należy również zdać sobie sprawę, że dzisiejszy świat mani i duchowo zniewala poprzez Internet i kulturę życia. Ludzie każdą wolną chwilę oddają na internetowe zabawy, puste filmiki i dyskusje. Śledzą wydarzenia ze świata i wszelkiego rodzaju nowinki. Jeszcze inni w pogoni za znakami czasów ostatecznych szukają dowodów nadejścia NWO i antychrysta. Zapewne będą wiedzieć o chipach, które mogą okazać się pieczęcią antychrysta, będą po części znać za kulisy światowej polityki, oraz będą brzydzić się modernizmem apostatów tak w KRK jak i w Cerkwi. I co dalej? Na tym koniec? Zapewne dla wielu tak, gdyż w pogoni za coraz to nowszą nowinką najzwyczajniej nie starczy im czasu na zbawienie, na duchowy trud i zmagania.

  Koniec świata nie musi nadejść już teraz. Może, ale nie musi. To znaczy może on być jutro, a może jeszcze za sto lat. Chrześcijanie pierwszych wieków tak samo jak i my dzisiaj w równym stopniu oczekiwali na drugie przyjście Chrystusa. Należy dodać, że koniec świata może mieć również wymiar prywatny np. gdy odejdziemy z tego świata. Niektórzy nagle inny na łożu cierpiącej i niedomagającej starości. Po takim prywatnym końcu świata co będzie z nami dalej? Z jakim “bagażem” staniemy przed Bogiem?”

 2. конец света

  „Очередной конец света прошел не замеченным

  Помните слова Христа: «О дне же том и часе никто не знает…» (Мф. 24. 36)? Почему же мы так стремимся поверить в „конец света” при первом его упоминании?! Не уж то мы жаждем поскорее перейти от этого временного, греховнаго мира в мир освященный божественным светом и благодатью!?

  Конечно же большинство из вас не задумываясь скажет „ДА”. И это не удивительно. Ведь все мы хотим чего-то лучшего – избавиться от земных страданий, болезней, переживаний. Но вот вопрос – а готовы ли мы к этому? Лишь сознательный христианин может понять всю нелепость такого желания. И эта „нелепость” заключается не в том, что это недостойное желание и стремление, а в том, что большинство из нас просто не готово встретить этот „конец света”. Нам, христианам, не стоит забывать о том, что Царство Божие наследуют только достойные, а недостойные будут удалены от лица Божия и будут испытывать вечные муки вместе с отступником сатаной. А теперь подумаем готовы ли мы вступить в Царство Божие? Не имеем ли мы грехов, которые могли бы перекрыть нам дорогу туда? Так ли мы жили, чтобы без страха и раскаянья предстать перед ликом Христа? Теперь, наверное, большинство из вас ответит „НЕТ”, и это будет правильный ответ. Но не стоит отчаиваться. Очередной конец света не наступил и в ближайшее время его не будет, ведь знамений, предваряющих настоящий Конец Света, еще нет в мире. Поэтому у нас есть возможность изменить свою жизнь, стать теми христианами, которым не страшно будет исповедовать свои дела перед лицом Божиим на Страшном Суде. И первое, с чего стоит начать, отказаться от веры лжепророкам, которые, несомненно, в ближайшее время начнут свою проповедь нового конца света, дабы заманить всех слабых и доверчивых в свои дьявольские сети.

  Антоний Жомов, теолог.” http://cddk.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=667

 3. Постапокалипсис

  „Постапокалипсис

  Идея постапокалипсиса – мира после конца света – активно внедряется сейчас в сознание современного человека. Модная постапокалиптическая эстетика пропитала практически все сегодняшнее культурное пространство: бесконечные фильмы, книги, компьютерные игры… Цифровые технологии дают почти осязаемый эффект присутствия, убедительные картинки делают иллюзию почти реальностью, но такие фокусы возможны только с детско-подростковым сознанием, которое вовсе не зависит от возраста человека.
  Постапокалиптика – это мощное культурное явление, напомним, что фильм А.Тарковского «Сталкер» cнят именно в этом стиле. Фильм С.Спилберга «Искусственный разум» убеждает доверчивого зрителя, что люди уже утратили способность любить, но зато возможно создать искусственное существо и запрограммировать его на настоящую первозданную любовь.
  Причины конца света в постапокалиптике разные: ядерная война, масштабные теракты и эпидемии, разрушительные техногенные катастрофы, глобальное изменение климата, природные катаклизмы и т.д., в общем все то, чем традиционно наполнены СМИ. Похоже, что эстетика постапокалиптики просто поддерживает политику, между ними нет конфликта в плане промывки мозгов. Сама идея, что после смерти одного мира наступит рождение очередного другого мира здесь на земле, аналогично смерти и рождению людей, или как это было с допотопным миром, традиционна для оккультистов. Настоящая, а не психофизическая, имитационная кончина временного земного мира, наступит только со вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа, и то, как это будет, написано в книге Откровение Иоанна Богослова.
  Постапокалипсис – это новое понятие последних десятилетий, очередная хитросплетенная химера, которая тонко вводит человека в заблуждение и дает ему ложное представление о конечной судьбе нашего мира. Мало кем понимается смысл этого понятия.
  Апокалипсис мы можем сами приблизить или отдалить своими поступками и грехами. Когда глобализационные процессы окончательно завладеют умами всего человечества и всеми пространствами, когда доктрина нового мирового порядка превратится в новую доктрину мирового хаоса, когда соль нашей веры потеряет силу, а Церковь, утратив свою духовно-сакральную силу и поглощаемая мирским духом, превратится в светскую организацию, тогда и явится знамение Сына Человеческого на небе …и тогда придет конец (Мф. 24:14,30).
  И все же картины художника Владимира Манюхина, изображающие постапокалиптический мир, например, в разрушенной Москве, напоминают нам о хрупкости и тленности нашего земного мира и заставляют человека задумываться о временности земной человеческой жизни. ”
  http://blagogon.ru/digest/165/

 4. hyperorthodox

  Panie Pawle, to już sam Pan pisze komentarze pod swoimi postami?…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: