PRAWOSŁAWNA CZASOWNIA


Czasownia – niewielka chrześcijańska budowla bez specjalnie wydzielonego miejsca na ołtarz. Termin na określenie tego typu budowli jest używany przez wyznawców prawosławia. Nazwa pochodzi z języka rosyjskiego, w którym часы oznaczają godziny (wyznaczona w danej godzinie doby modlitwa). Czasownie stawiane są zazwyczaj w miastach, wsiach, przy drogach lub na cmentarzach, są pomnikami wiary chrześcijańskiej. W czasowniach odmawia się modlitwy, zapala się świece przed ikonami. Liturgia odprawiana jest jedynie w wyjątkowych przypadkach.

TO TYLE WEDŁUG  DEFINICJI O PRAWOSŁAWNEJ CZASOWNI.

  Nasza czasownia została stworzona  z myślą o chrześcijanach prawosławnych i nie tylko. Naszą Prawosławną Czasownią będziemy starać się przybliżyć wielkie dziedzictwo Świętych Ojców pierwszych wieków po Chrystusie, którymi warto żyć, aby pojmować co zachodzi wokół nas i nie ulegać apokaliptycznej histerii. Gdzie według tej histerii w roku 2012 świat się kończy itd.  Tak więc nie będziemy za bardzo kalkować stron o tej tematyce tzw. spiskowej, ale też nie będziemy dyskredytować, gdyż jest tam część materiału pożytecznego, a czujnym trzeba być! Jednak na co dzień nie da się histerią żyć, bo wpadniemy w obłęd, a przecież też niektórym o to chodzi.

Ewangelia to jest to czym trzeba żyć i pamiętać o wszystkim tym co jest pożyteczne dla nas w DZIEDZICTWIE PRAWOSŁAWIA!

„Początek zwrócenia się ku Chrystusowi polega na rozpoznaniu swojej własnej grzeszności, swojego upadku. Od takiego wglądu w siebie człowiek zaczyna uznawać potrzebę zaistnienia Zbawiciela i przystępuje do Chrystusa poprzez pokorę, wiarę i skruchę.”-
Św.Ignacy (Brianczaninow)
Warto zadać pytania:
Czy jesteśmy choć na samym początku tej drogi? Czy może wydaje się nam, że jesteśmy już tak daleko w rozwoju duchowym? Ale czy, aby napewno na tej właściwej prawdziwie chrześcijańskiej, czystej i Ortodoksyjnej drodze?
„”Kto nie zna swojej grzeszności, swojego upadku, swojej zguby, ten nie może przyjąć Chrystusa, nie może uwierzyć w Chrystusa, nie może być chrześcijaninem. Po co Chrystus takiemu, kto sam z siebie jest rozumny, i cnotliwy, i zadowolony z siebie, kto uważa siebie za godnego wszelkich nagród ziemskich i niebieskich?”(cyt. tego samego Św.)

„Szeroko każdemu otworzyliśmy bramy, lecz nie do świętości [Ps. 116, 19], ale do zniewagi i do wzajemnej pogardy. Za najlepszego uważamy nie tego, który z bojaźni Bożej nawet jednego pustego słowa nie wypowie [por. Mt 12, 36], ale tego, który najczęściej bliźniego obmawia, czy to otwarcie, czy to w dowcipnych  zagadkach; którego język kryje przykrość i boleść [Ps. 9, 29) lub jad żmii [Ps. 13, 3, por. Rzym. 3, 13] – by dosadniej się wyrazić.

Śledzimy cudze grzechy nie po to, by nad nimi ubolewać, lecz by grzesznikom wymyślać; nie po to, by leczenie stosować, lecz by nową ranę zadać. Chcemy własne grzechy wytłumaczyć ranami bliźniego. A złych i dobrych rozróżniamy nie na podstawie postępowania, lecz według naszych chęci lub kumoterstwa i to, co dzisiaj chwalimy, nazajutrz ganimy; to, co inni piętnują, my podziwiamy. Wszystko chętnie daruje się niezbożności. Taka nasza wspaniałomyślność w stosunku do grzechu!”(św. Grzegorza z Nazjanzu zwanego Teologiem -Mowa 2. Własna Apologia po powrocie z Pontu i Rozprawa o kapłaństwie)

http://wp.me/p24hyj-24A  naprawdę przyjdzie może też moment, że zdziwią się wszyscy, jak z tej zasłony dymnej , którą użytecznie  propagują różne sensacyjki- wyłoni się coś w innym miejscu nieoczekiwnego, innego i tym samym zaskakującego wszystkich apokaliptycznych histeryków. Wszyscy będą tak zaskoczeni, że tak to nie miało być tylko inaczej,  bo inaczej mówiły bad newsy.
Diabeł i jego sługusy widzą co się dzieje, a my zapominamy o wielkim zwodzeniu i poddajemy się potokowi informacji, zastosowanych socjotechnik-zresztą bardzo prostych.


„Наша постоянная ошибка в том, что мы не принимаем всерьез данный, протекающий час нашей жизни, что мы живем прошлым или будущим, что мы все ждем какого-то особенного часа, когда наша жизнь развернется во всей значительности, и не замечаем, что она утекает, как вода между пальцами, как драгоценное зерно из плохо завязанного мешка.”

„Хитрость лукавого может заключаться как раз в том, что печать антихриста явится не там, где ее ждут, не в том виде, в каком мы предполагаем. Враг может намеренно сгущать краски вокруг ИНН и микрочипов, а в самый последний момент так поставить свою печать, что человечество и не заметит, как добровольно примет ее и поклонится зверю. Нужно быть очень бдительными, чтобы не растрачивать сейчас понапрасну духовные силы, но внимательно следить за своей жизнью и за чистотою сердца. Если человек не будет возрастать духовно, а приготовится лишь к внешнему сопротивлению, то в самый ответственный момент он может не выдержать испытаний, лишений и пыток, как это случалось с некоторыми древними христианами, которые объявляли себя таковыми, но не выдерживали мучений и отрекались от Христа, потому что они духовно не были готовыми к исповедничеству.”

Współcześnie curiositas/ciekawość przejawia się karmieniem umysłu newsami: nałogowymsłuchaniem i oglądaniem wiadomości oraz maniakalnym przeglądaniem serwisów internetowych.

Również wykonywanie codziennych prac domowych czy zawodowych, gdy nie jest realizowane w odniesieniu do Boga, może w pewnym momencie prowadzić do pochłonięcia sprawami tego świata i osłabić motywację. Zdrowa duchowość wymaga zwracania się myślą do Stwórcy nie tylko rano i wieczorem, ale także w ciągu dnia, przy okazji różnych prac, jak chociażby przed rozpoczęciem codziennych zajęć czy posiłku. W przeciwnym razie przeniesienie akcentu na sprawy światowe prowadzi do utraty właściwego celu i osłabienia sił duchowych, wiodąc prosto do odstąpienia od obowiązków, a jeszcze gorzej do zwodzenia.Zaś ciekawość połączona z niepokojem przenosi się niejako na zewnątrz. Osobę owładniętą tym stanem cechuje swoista „nadpobudliwość ruchowa”. Nie wytrzymuje długo w jednym miejscu. Coś ją wciąż gna do przodu, jakby pędziła za prywatnym „rajem utraconym”. Poszukiwanie nowości prowadzi do krytykanctwa, gadatliwości (we wszystkim dąży do urzeczywistnienia własnego zdania) oraz do niezdrowego aktywizmu. Niemniej wszystko na nic. Na czymkolwiek nie spocząłby umysł nie jest w stanie odzyskać poczucia sensu istnienia i Bożego spokoju, o który dziś coraz trudniej.

Sama zaś ignorancja i pycha zrzuca z nas wędzidła samoopanowania pchając nas w moc złego zacietrzewienia. „Nie ma się co łudzić: gniew „zaślepia” nie tylko tego, kto obiektywnie odszedł od wiary i stał się „heretykiem”, lecz również tego, komu została ona powierzona i kto usiłuje jej bronić”. Gniewne uczynki, słowa, wiadomości/bad news powodują często rzeczy nieodwracalne,  „bo cóż innego z nich wynika, jeśli nie tylko histeria i nasza własna egoistyczna  mniemanologia, o jedynej słusznej i monopolistycznej drodze zbawienia, choć drogowskazy dawno poprzestawiane. Jedynie co pozostaje to jest to,że możemy przez światło Ewangelii kierować się na Chrystusa, a Jego każdy „news” jest prawdziwy i nas nakieruje pomimo tylu zasłon dymnych wokoło. Wszyscy straszą przyjściem antychrysta z jego królestwem i każdy chciałby być pierwszy żeby oznajmić o tym, że  to on akurat wie i jest bardziej czujny niż sama Ewangelia.  A PAMIĘTAJMY !!!:

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa

1 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

Wniosek: Trzymać się łaski!

13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. 15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. 16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

I BARDZO WAŻNY WNIOSEK DLA CHRZEŚCIJAN- MY NIE OCZEKUJEMY ANTYCHRYSTA I TO CO BĘDZIE Z NIM ZWIĄZANE!!! WIEMY, ŻE MA SIĘ POJAWIĆ I WSZELAKIE FAŁSZYWE CUDA I ZNAKI Z NIM POWIĄZANE.

MY JAKO CHRZEŚCIJANIE OCZEKUJEMY DRUGIEGO PRZYJŚCIA JEZUSA CHRYSTUSA W WIELKIEJ CHWALE !!!I MAMY TRWAĆ NIEZŁOMNIE W NASZEJ PRAWOSŁAWNEJ WIERZE!!!

Reklamy
Categories: INFORMACJA O STRONIE-"PRAWOSŁAWNA CZASOWNIA", Uncategorized | 2 Komentarze

Zobacz wpisy

2 thoughts on “PRAWOSŁAWNA CZASOWNIA

  1. Gratulujemy dobrego i ambitnego serwisu w dobie religijnego indeferentyzmu, w czasach kiedy ludzie
    <> 2Tym 4.3

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: